EkumenickýIzaiáš1,2

Izaiáš 1:2

Počuj­te nebesá, počúvaj zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni sa mi však spreneverili.


Verš v kontexte

1 Videnie Izai­áša, Ámocov­ho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Uzziju, Jótama, Acháza a Chiz­kiju, jud­ských kráľov. 2 Počuj­te nebesá, počúvaj zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni sa mi však spreneverili. 3 Vôl po­zná svoj­ho gaz­du, osol jas­le svoj­ho pána, ale Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nechápe.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj­te, nebesia, po­zoruj ušima, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, ale oni zrad­ne od­pad­li odo mňa.

Evanjelický

2 Počuj­te, nebesá, na­slúchaj, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni však od­pad­li odo mňa.

Ekumenický

2 Počuj­te nebesá, počúvaj zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni sa mi však spreneverili.

Bible21

2 Slyš­te, ne­besa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval, oni mě ale zra­di­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček