RoháčekIzaiáš1,16

Izaiáš 1:16

Umyte sa, očis­tite sa, od­stráňte zlosť svojich skut­kov zp­red mojich očí, pre­staňte zle robiť!


Verš v kontexte

15 Pre­to keď rozp­res­tierate svoje ruky, za­krývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte mod­lit­bu, nečujem; vaše ruky sú pl­né kr­vi. 16 Umyte sa, očis­tite sa, od­stráňte zlosť svojich skut­kov zp­red mojich očí, pre­staňte zle robiť! 17 Učte sa dob­re robiť, hľadaj­te súd, do­pomáhaj­te utlačenému k právu, súďte súd siroty, za­staňte sa práva vdovy.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Umyte sa, očis­tite sa, od­stráňte zlosť svojich skut­kov zp­red mojich očí, pre­staňte zle robiť!

Evanjelický

16 Umyte sa, očisťte sa, od­stráňte svoje zlé skut­ky spred mojich očí! Pre­staňte zle robiť,

Ekumenický

16 Ob­myte sa, očis­tite sa, od­stráňte mi spred očí vaše zlé skut­ky; pre­staňte robiť zlo,

Bible21

16 umyj­te se a očisťte! Odkliďte mi už z očízlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle –