RoháčekIzaiáš1,17

Izaiáš 1:17

Učte sa dob­re robiť, hľadaj­te súd, do­pomáhaj­te utlačenému k právu, súďte súd siroty, za­staňte sa práva vdovy.


Verš v kontexte

16 Umyte sa, očis­tite sa, od­stráňte zlosť svojich skut­kov zp­red mojich očí, pre­staňte zle robiť! 17 Učte sa dob­re robiť, hľadaj­te súd, do­pomáhaj­te utlačenému k právu, súďte súd siroty, za­staňte sa práva vdovy. 18 Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hos­podin: Keby boly vaše hriechy jako šar­lát, budú biele jako sneh; keby boly čer­vené jako čer­vec, d­vak­rát farbený, budú jako vl­na.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Učte sa dob­re robiť, hľadaj­te súd, do­pomáhaj­te utlačenému k právu, súďte súd siroty, za­staňte sa práva vdovy.

Evanjelický

17 učte sa dob­re robiť, hľadaj­te právo, ujímaj­te sa utláčaného, pri­sudzuj­te právo sirotám, za­stávaj­te sa vdov.

Ekumenický

17 učte sa robiť dob­ro, domáhaj­te sa práva, po­máhaj­te utláčanému, vy­môžte právo sirote, ob­hajuj­te vdovu!

Bible21

17 jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte si­ro­t­kovi právoa za­staň­te se vdov!