EvanjelickýIzaiáš1,16

Izaiáš 1:16

Umyte sa, očisťte sa, od­stráňte svoje zlé skut­ky spred mojich očí! Pre­staňte zle robiť,


Verš v kontexte

15 Ak aj vy­stierate dlane, za­striem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho mod­líte, ja vôbec ne­počúvam. Vaše ruky sú pl­né krv­nej viny. 16 Umyte sa, očisťte sa, od­stráňte svoje zlé skut­ky spred mojich očí! Pre­staňte zle robiť, 17 učte sa dob­re robiť, hľadaj­te právo, ujímaj­te sa utláčaného, pri­sudzuj­te právo sirotám, za­stávaj­te sa vdov.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Umyte sa, očis­tite sa, od­stráňte zlosť svojich skut­kov zp­red mojich očí, pre­staňte zle robiť!

Evanjelický

16 Umyte sa, očisťte sa, od­stráňte svoje zlé skut­ky spred mojich očí! Pre­staňte zle robiť,

Ekumenický

16 Ob­myte sa, očis­tite sa, od­stráňte mi spred očí vaše zlé skut­ky; pre­staňte robiť zlo,

Bible21

16 umyj­te se a očisťte! Odkliďte mi už z očízlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle –