Roháček1. Mojžišova4,6

1. Mojžišova 4:6

Genesis

A Hos­podin riekol Kai­novi: Prečo si sa roz­pálil hnevom, a prečo opadla tvoja tvár?


Verš v kontexte

5 Ale na Kai­na ani na jeho obet­ný dar ne­po­hliadol, a p­reto sa Kain veľmi roz­pálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár. 6 A Hos­podin riekol Kai­novi: Prečo si sa roz­pálil hnevom, a prečo opadla tvoja tvár? 7 Či, keď budeš dob­re robiť, nebude po­vznesená a veselá? A keď nebudeš dob­re robiť, hriech leží pri dveriach, a jeho túžba sa ne­sie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním!

späť na 1. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 A Hos­podin riekol Kai­novi: Prečo si sa roz­pálil hnevom, a prečo opadla tvoja tvár?

Evanjelický

6 Hos­podin však riekol Kai­novi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti za­mračila tvár?

Ekumenický

6 Hos­podin po­vedal Kai­novi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak za­mračila?

Bible21

6 Hos­po­din tedy Ka­i­novi ře­kl: „Pro­č se zlobíš? Pro­č máš zkři­venou tvář?