Roháček1. Mojžišova27,6

1. Mojžišova 27:6

Genesis

A Rebeka po­vedala Jakobovi, svoj­mu synovi, a riek­la: Hľa, počula som tvoj­ho otca hovoriť Ezavovi, tvoj­mu bratovi, k­torému povedal:


Verš v kontexte

5 Ale Rebeka počúvala, keď to hovoril Izák Ezavovi, svoj­mu synovi. A Ezav od­išiel na pole uloviť zverinu, aby ju doniesol. 6 A Rebeka po­vedala Jakobovi, svoj­mu synovi, a riek­la: Hľa, počula som tvoj­ho otca hovoriť Ezavovi, tvoj­mu bratovi, k­torému povedal: 7 Dones mi zverinu a pri­prav mi chut­ný po­krm, a budem jesť a po­tom ťa požeh­nám pred Hos­podinom, prv ako zo­mriem.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

6 A Rebeka po­vedala Jakobovi, svoj­mu synovi, a riek­la: Hľa, počula som tvoj­ho otca hovoriť Ezavovi, tvoj­mu bratovi, k­torému povedal:

Evanjelický

6 Rebeka po­vedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvoj­mu bratovi Ézavovi:

Ekumenický

6 Rebeka poradila svoj­mu synovi Jákobovi: Vy­počula som, ako tvoj otec po­vedal tvoj­mu bratovi Ézavovi:

Bible21

6 Re­be­ka řek­la své­mu synu Jáko­bovi: „Po­hleď, vy­s­lech­la jsem tvého ot­ce, jak říká tvé­mu brat­ru Ezauovi: