Evanjelický1. Mojžišova27,6

1. Mojžišova 27:6

Genesis

Rebeka po­vedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvoj­mu bratovi Ézavovi:


Verš v kontexte

5 Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi­tým od­išiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. 6 Rebeka po­vedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvoj­mu bratovi Ézavovi: 7 Prines mi divinu a pri­prav mi po­chúťku; keď sa najem, po žeh­nám ťa pred Hos­podinom skôr, ako umriem.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

6 A Rebeka po­vedala Jakobovi, svoj­mu synovi, a riek­la: Hľa, počula som tvoj­ho otca hovoriť Ezavovi, tvoj­mu bratovi, k­torému povedal:

Evanjelický

6 Rebeka po­vedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvoj­mu bratovi Ézavovi:

Ekumenický

6 Rebeka poradila svoj­mu synovi Jákobovi: Vy­počula som, ako tvoj otec po­vedal tvoj­mu bratovi Ézavovi:

Bible21

6 Re­be­ka řek­la své­mu synu Jáko­bovi: „Po­hleď, vy­s­lech­la jsem tvého ot­ce, jak říká tvé­mu brat­ru Ezauovi: