Roháček1. Mojžišova22,10

1. Mojžišova 22:10

Genesis

A Ab­rahám vy­strel svoju ruku a vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna.


Verš v kontexte

9 A tak prišli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Bôh, a Ab­rahám tam po­stavil ol­tár a po­u­kladal drevo. Po­tom po­viazal Izáka, svoj­ho syna, a položil ho na ol­tár na drevo. 10 A Ab­rahám vy­strel svoju ruku a vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna. 11 Ale tu zavolal na neho an­jel Hos­podinov z neba a riekol: Ab­raháme, Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane!

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A Ab­rahám vy­strel svoju ruku a vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna.

Evanjelický

10 Keď Ab­rahám vy­strel ruku a vzal nôž, aby za­rezal syna,

Ekumenický

10 Ab­rahám vy­strel ruku, vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna.

Bible21

10 Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podří­zl.