Roháček1. Mojžišova22,11

1. Mojžišova 22:11

Genesis

Ale tu zavolal na neho an­jel Hos­podinov z neba a riekol: Ab­raháme, Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane!


Verš v kontexte

10 A Ab­rahám vy­strel svoju ruku a vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna. 11 Ale tu zavolal na neho an­jel Hos­podinov z neba a riekol: Ab­raháme, Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane! 12 A riekol: Ne­vzťahuj svojej ruky na chlap­ca a ne­učiň mu ničoho, lebo teraz viem, že sa bojíš Boha a ne­odop­rel si mi ani svojho syna, toho svoj­ho jediného.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale tu zavolal na neho an­jel Hos­podinov z neba a riekol: Ab­raháme, Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane!

Evanjelický

11 za­volal na neho z neba an­jel Hos­podinov: Ab­rahám, Ab­rahám! A ten od­povedal: Tu som.

Ekumenický

11 Vtom z neba za­volal naňho Hos­podinov an­jel: Ab­rahám, Ab­rahám! On od­povedal: Tu som.

Bible21

11 Vtom na něj z nebe za­vo­lal Hos­po­dinův an­děl: „Abraha­me! Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl.