Roháček1. Mojžišova1,2

1. Mojžišova 1:2

Genesis

A zem bola nelad­ná a pus­tá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.


Verš v kontexte

1 Na počiat­ku stvoril Bôh nebesia a zem. 2 A zem bola nelad­ná a pus­tá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3 A Bôh riekol: Nech je svet­lo! A bolo svet­lo.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A zem bola nelad­ná a pus­tá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.

Evanjelický

2 Zem však bola bez­tvár­na a pus­tá; tma bola nad pra­hl­binou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

Ekumenický

2 Zem bola pus­tá a prázd­na, tma bola nad pra­hl­binou a Boží Duch sa vznášal nad vodami.

Bible21

2 Země pak byla pustá a prázdná, nad pro­pastí byla tma a nad voda­mi se vznášel Boží Duch.