Roháček1. Mojžišova1,1

1. Mojžišova 1:1

Genesis

Na počiat­ku stvoril Bôh nebesia a zem.


Verš v kontexte

1 Na počiat­ku stvoril Bôh nebesia a zem. 2 A zem bola nelad­ná a pus­tá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3 A Bôh riekol: Nech je svet­lo! A bolo svet­lo.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Na počiat­ku stvoril Bôh nebesia a zem.

Evanjelický

1 Na počiat­ku stvoril Boh nebo a zem.

Ekumenický

1 Na počiat­ku stvoril Boh nebo a zem.

Bible21

1 Na počátku Bůh stvořil nebe a ze­mi.