Roháček1. Mojžišova1,3

1. Mojžišova 1:3

Genesis

A Bôh riekol: Nech je svet­lo! A bolo svet­lo.


Verš v kontexte

2 A zem bola nelad­ná a pus­tá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3 A Bôh riekol: Nech je svet­lo! A bolo svet­lo. 4 A Bôh videl svet­lo, že je dob­ré, a Bôh od­delil svet­lo od tmy.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Bôh riekol: Nech je svet­lo! A bolo svet­lo.

Evanjelický

3 Vtedy riekol Boh: Buď svet­lo! A bolo svet­lo.

Ekumenický

3 Boh po­vedal: Nech je svet­lo. A bolo svet­lo.

Bible21

3 Bůh ře­kl: „Ať je světlo!“ – a bylo svět­lo.