RoháčekGalatským3,13

Galatským 3:13

Kris­tus nás vy­kúpil z­pod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečen­stvom, lebo je na­písané: Zlorečený každý, kto visí na dreve,


Verš v kontexte

12 A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všet­ko učinil, bude tým žiť. 13 Kris­tus nás vy­kúpil z­pod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečen­stvom, lebo je na­písané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, 14 aby na po­hanov prešlo v Kris­tu Ježišovi požeh­nanie Ab­rahámovo, aby sme do­stali za­sľúbenie Ducha skr­ze vieru.

späť na Galatským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Kris­tus nás vy­kúpil z­pod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečen­stvom, lebo je na­písané: Zlorečený každý, kto visí na dreve,

Evanjelický

13 Kris­tus nás vy­kúpil spod zlorečen­stva zákona tým, že sám sa stal zlorečen­stvom za nás. Lebo je na­písané: Zlorečený každý, kto visí na dreve,

Ekumenický

13 Kris­tus nás vy­kúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliat­bou za nás, lebo je na­písané: Pre­kliaty je každý, kto visí na dreve,

Bible21

13 Kri­stus nás vy­kou­pil z pro­kletí Záko­na, když se stal pro­kletím za nás (jak je psáno: „Pro­klet buď každý, kdo visí na dřevě“ ),