RoháčekGalatským1,20

Galatským 1:20

A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.


Verš v kontexte

19 A iného z apoštolov som ne­videl ok­rem Jakoba, brata Pánov­ho. 20 A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám. 21 Po­tom som prišiel do krajov Sýrie a Cilície.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.

Evanjelický

20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem.

Ekumenický

20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem.

Bible21

20 Bůh je mi svě­dek, že vám ne­píšu žádnou lež!