RoháčekGalatským1,19

Galatským 1:19

A iného z apoštolov som ne­videl ok­rem Jakoba, brata Pánov­ho.


Verš v kontexte

18 Po­tom po troch rokoch som od­išiel hore do Jeruzalema po­znať Kéfaša, Pet­ra, a po­budol som u neho pät­násť dní. 19 A iného z apoštolov som ne­videl ok­rem Jakoba, brata Pánov­ho. 20 A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A iného z apoštolov som ne­videl ok­rem Jakoba, brata Pánov­ho.

Evanjelický

19 Iného z apoštolov som ne­videl, ak len nie Jakuba, brata Pánov­ho.

Ekumenický

19 Iného z apoštolov som ne­videl, iba Jakuba, Pánov­ho brata.

Bible21

19 ale s žádným jiným apošto­lem jsem se ne­setkal, kro­mě Ja­ku­ba, Pánova bra­t­ra.