EkumenickýGalatským1,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:20

Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem.


Verš v kontexte

19 Iného z apoštolov som ne­videl, iba Jakuba, Pánov­ho brata. 20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem. 21 Po­tom som šiel do krajov Sýrie a Cilície.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.

Evanjelický

20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem.

Ekumenický

20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem.

Bible21

20 Bůh je mi svě­dek, že vám ne­píšu žádnou lež!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček