RoháčekFilemonovi1,18

Filemonovi 1:18

A jest­li ti niečo ukriv­dil alebo ti je niečo dlžný, pri­počítaj to mne.


Verš v kontexte

17 Ak tedy mňa máš za spolu­účast­níka, prij­mi ho jako mňa. 18 A jest­li ti niečo ukriv­dil alebo ti je niečo dlžný, pri­počítaj to mne. 19 Ja, Pavel, som to napísal vlast­nou rukou, ja za­platím, aby som ti ne­povedal, že si mi aj sám seba dlžný.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A jest­li ti niečo ukriv­dil alebo ti je niečo dlžný, pri­počítaj to mne.

Evanjelický

18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pri­píš to na môj účet;

Ekumenický

18 Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pri­píš to na môj účet.

Bible21

18 Pokud ti způso­bil něja­kou ško­du nebo něco dluží, přič­ti to mně.