EkumenickýFilemonovi1,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:18

Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pri­píš to na môj účet.


Verš v kontexte

17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samot­ného. 18 Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pri­píš to na môj účet. 19 Ja, Pavol, píšem vlast­nou rukou; ja to za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj samého seba.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A jest­li ti niečo ukriv­dil alebo ti je niečo dlžný, pri­počítaj to mne.

Evanjelický

18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pri­píš to na môj účet;

Ekumenický

18 Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pri­píš to na môj účet.

Bible21

18 Pokud ti způso­bil něja­kou ško­du nebo něco dluží, přič­ti to mně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček