EvanjelickýFilemonovi1,18

Filemonovi 1:18

Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pri­píš to na môj účet;


Verš v kontexte

17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samého. 18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pri­píš to na môj účet; 19 ja, Pavel, písal som to vlast­nou rukou, ja za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj sám seba.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A jest­li ti niečo ukriv­dil alebo ti je niečo dlžný, pri­počítaj to mne.

Evanjelický

18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pri­píš to na môj účet;

Ekumenický

18 Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pri­píš to na môj účet.

Bible21

18 Pokud ti způso­bil něja­kou ško­du nebo něco dluží, přič­ti to mně.