RoháčekEzechiel20,46

Ezechiel 20:46

Synu človeka, ob­ráť svoju tvár na juh a kvap­kaj s­lovo proti polud­niu a prorokuj proti lesu poľa na juhu.


Verš v kontexte

45 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 46 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár na juh a kvap­kaj s­lovo proti polud­niu a prorokuj proti lesu poľa na juhu. 47 A po­vieš lesu na juhu: Počuj slovo Hos­podinovo! Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, zanietim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom; nez­has­ne plameň, prud­ký pre­veľmi, a budú ním opálené všet­ky tváre od juhu na sever.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

46 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár na juh a kvap­kaj s­lovo proti polud­niu a prorokuj proti lesu poľa na juhu.