RoháčekEzechiel20,32

Ezechiel 20:32

A to, čo vy­stupuje na vášho ducha, to, čo mys­líte, istotne nebude, to, čo hovoríte, budeme v­raj ako iné národy, ako čeľade iných zemí slúžiac drevu a kameňu.


Verš v kontexte

31 I donášaním svojich darov, vodením svojich synov cez oheň poškv­rňujete sa pri všet­kých svojich ukydaných bohoch až do tohoto dňa, a ja by som mal dať, aby ste sa ma pýtali, dome Iz­raelov? Ako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, nedám, aby ste sa ma pýtali. 32 A to, čo vy­stupuje na vášho ducha, to, čo mys­líte, istotne nebude, to, čo hovoríte, budeme v­raj ako iné národy, ako čeľade iných zemí slúžiac drevu a kameňu. 33 Jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, tak is­té je, že sil­nou rukou, vy­stretým ramenom a vy­liatou prch­livosťou budem kraľovať nad vami.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

32 A to, čo vy­stupuje na vášho ducha, to, čo mys­líte, istotne nebude, to, čo hovoríte, budeme v­raj ako iné národy, ako čeľade iných zemí slúžiac drevu a kameňu.

Evanjelický

32 To, čo vám pri­chádza na um, sa za­ručene ne­stane, totiž, keď hovoríte: Budeme ako po­hania a čeľade iných krajín a budeme vzývať drevo a kameň!

Ekumenický

32 To, čo vám pri­chádza na um, za­ručene sa ne­stane, totiž, keď hovoríte: Budeme ako po­hania a rody v iných krajinách a budeme vzývať drevo a kameň!

Bible21

32 „Říká­te: ‚Chce­me být jako jiné náro­dy, jako kme­ny všech zemí – chce­me uctívat dře­vo a kamení.‘ Co jste si usmys­li­li, se ale nikdy ne­stane.