RoháčekEzechiel20,10

Ezechiel 20:10

A vy­viedol som ich z Egypt­skej zeme a do­viedol som ich na púšť.


Verš v kontexte

9 Ale som učinil pre svoje meno, aby nebolo zne­uc­tené pred očami národov, medzi ktorými boli, pred ktorých očami som sa im dal po­znať vy­vedúc ich z Egypt­skej zeme. 10 A vy­viedol som ich z Egypt­skej zeme a do­viedol som ich na púšť. 11 Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

10 A vy­viedol som ich z Egypt­skej zeme a do­viedol som ich na púšť.

Evanjelický

10 A keď som ich vy­viedol z Egyp­ta a do­viedol na púšť,

Ekumenický

10 Keď som ich vy­viedol z Egypta a do­viedol na púšť,

Bible21

10 Vy­ve­dl jsem je tedy z Egyp­ta a přive­dl je na poušť.