EvanjelickýEzechiel19,2

Ezechiel 19:2

a po­vedz: Čo za levica bola tvoja mat­ka medzi lev­mi! Ležala, medzi levíčat­mi si vy­chovávala mláďatá.


Verš v kontexte

1 A ty za­spievaj žalo­spev o kniežatách Iz­raela 2 a po­vedz: Čo za levica bola tvoja mat­ka medzi lev­mi! Ležala, medzi levíčat­mi si vy­chovávala mláďatá. 3 Vy­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­vieš: Čo tvoja mater ľvica? Od­počívajúc líhala medzi ľvami, medzi mladými ľvami vy­chovávala svoje ľvíčatá.

Evanjelický

2 a po­vedz: Čo za levica bola tvoja mat­ka medzi lev­mi! Ležala, medzi levíčat­mi si vy­chovávala mláďatá.

Ekumenický

2 a po­vedz: Kto bola tvoja mat­ka? Levica, ktorá od­počívala medzi lev­mi, medzi levíčatami si vy­chovávala mláďatá.

Bible21

2 zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šel­ma­mise svý­mi lvíča­ty.