RoháčekEzechiel11,3

Ezechiel 11:3

ktorí hovoria: Ne­staväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my s­me mäsom.


Verš v kontexte

2 A riekol mi: Synu človeka, toto tí mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te, 3 ktorí hovoria: Ne­staväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my s­me mäsom. 4 Pre­to prorokuj proti nim, prorokuj, synu človeka!

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorí hovoria: Ne­staväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my s­me mäsom.

Evanjelický

3 Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom.

Ekumenický

3 Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom.

Bible21

3 Ří­kají: ‚Ne­mají se právě teď stavět do­my? Má­me se ve městě jako masíčko v hrnci.‘