EkumenickýEzechiel11,3

Ezechiel 11:3

Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom.


Verš v kontexte

2 Po­vedal mi: Človeče, toto sú muži, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto mes­te. 3 Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom. 4 Pre­to prorokuj proti nim, prorokuj, človeče!

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorí hovoria: Ne­staväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my s­me mäsom.

Evanjelický

3 Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom.

Ekumenický

3 Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom.

Bible21

3 Ří­kají: ‚Ne­mají se právě teď stavět do­my? Má­me se ve městě jako masíčko v hrnci.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček