RoháčekEzdráš8,11

Ezdráš 8:11

Zo synov Bebajových Za­chariáš, syn Bebajov, a s ním dvad­saťosem osôb mužs­kého po­hlavia.


Verš v kontexte

10 Zo synov Šelomitových syn Josifiášov a s ním sto šesťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia. 11 Zo synov Bebajových Za­chariáš, syn Bebajov, a s ním dvad­saťosem osôb mužs­kého po­hlavia. 12 Zo synov Az­gádových Jochanan, syn Hak­katánov, a s ním sto desať osôb mužs­kého po­hlavia.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 Zo synov Bebajových Za­chariáš, syn Bebajov, a s ním dvad­saťosem osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

11 zo synov Bébajových Zechar­ja, syn Bébajov, a s ním dvad­saťosem mužov;

Ekumenický

11 Z Bébajových synov: Bébajov syn Zekar­ja a s ním dvad­saťosem mužov.

Bible21

11 ze synů Be­bajových: Za­cha­ri­áš, syn Be­bajův, a s ním 28 mužů;