RoháčekEzdráš8,12

Ezdráš 8:12

Zo synov Az­gádových Jochanan, syn Hak­katánov, a s ním sto desať osôb mužs­kého po­hlavia.


Verš v kontexte

11 Zo synov Bebajových Za­chariáš, syn Bebajov, a s ním dvad­saťosem osôb mužs­kého po­hlavia. 12 Zo synov Az­gádových Jochanan, syn Hak­katánov, a s ním sto desať osôb mužs­kého po­hlavia. 13 Zo synov Adonikámových po­sled­ní, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemai­áš a s nimi šesťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Zo synov Az­gádových Jochanan, syn Hak­katánov, a s ním sto desať osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

12 zo synov Bébajových Zechar­nán, syn Hak­kátánov, a s ním stodesať mužov;

Ekumenický

12 Z Azgádových synov: Hak­kátanov syn Jóchanan a s ním stodesať mužov.

Bible21

12 ze synů Azga­dových: Jo­chanan, syn Ha­ka­tanův, a s ním 110 mužů;