RoháčekEzdráš7,4

Ezdráš 7:4

syna Zerachiáša, syna Uzziho, syna Buk­kiho,


Verš v kontexte

3 syna Amariáša, syna Azariáša, syna Merajóta, 4 syna Zerachiáša, syna Uzziho, syna Buk­kiho, 5 syna Abišuu, syna Pinch­sa, syna Eleazára, syna Árona, naj­vyššieho kňaza.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 syna Zerachiáša, syna Uzziho, syna Buk­kiho,

Evanjelický

4 syna Zerach­ju, syna Uzzího, syna Buk­kího,

Ekumenický

4 syna Zerach­ju, syna Uzziho, syna Buk­kiho,

Bible21

4 syna Za­cha­ri­ášova, syna Uzi­ho, syna Buki­ho,