Ekumenický2. Mojžišova1,8

2. Mojžišova 1:8

Exodus

Medzi­tým v Egypte na­stúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už ne­vedel.


Verš v kontexte

7 Iz­raeliti boli však plod­ní, rozm­nožili sa, vzrás­tol ich počet a pre­veľmi zmohut­neli, takže ich bola pl­ná krajina. 8 Medzi­tým v Egypte na­stúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už ne­vedel. 9 Po­vedal svoj­mu ľudu: Keďže iz­rael­ský ľud je počet­nejší a moc­nejší než my,

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom po­vs­tal nový kráľ nad Egyp­tom, ktorý ne­znal Jozefa.

Evanjelický

8 Vtedy na­stúpil v Egyp­te nový kráľ, ktorý Jozefa ne­poz­nal.

Ekumenický

8 Medzi­tým v Egypte na­stúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už ne­vedel.

Bible21

8 Pozdě­ji ale v Egyptě na­stou­pil nový král, který ne­zažil Josefa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček