RoháčekEster1,7

Ester 1:7

A nápoj podávali v zlatých nádobách, a to v nádobách iných a iných, a kráľov­ského vína hoj­ne, podľa kráľovej veľkej možnosti.


Verš v kontexte

6 Boly tam na kmen­tových a šar­latových po­vráz­koch pri­pev­nené biele, zelené a hy­acin­tovomod­ré čalúny, na striebor­ných krúžkoch a na stĺpoch z bieleho mramoru, lože, zlaté a striebor­né, na dlažbe zo zeleného, bieleho, žl­tého a čier­neho mramoru. 7 A nápoj podávali v zlatých nádobách, a to v nádobách iných a iných, a kráľov­ského vína hoj­ne, podľa kráľovej veľkej možnosti. 8 Ale sa pilo podľa nariadenia: ni­kto nenútil; lebo tak bol naložil kráľ všet­kým správ­com svoj­ho domu, aby urobili každému podľa toho, jako sa ktorému bude ľúbiť.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A nápoj podávali v zlatých nádobách, a to v nádobách iných a iných, a kráľov­ského vína hoj­ne, podľa kráľovej veľkej možnosti.

Evanjelický

7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré stále za­mieňali inými; i kráľov­ského vína bol do­statok podľa kráľov­ho roz­kazu.

Ekumenický

7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré sa ne­us­tále za­mieňali za iné; i kráľov­ského vína bol do­statok, ako sa na kráľa pat­rí.

Bible21

7 Králov­ské víno teklo králov­s­ky štědře do zlatých číší, jed­na číše za druhou a každá jiná.

RoháčekEster1,7