RoháčekEster1,8

Ester 1:8

Ale sa pilo podľa nariadenia: ni­kto nenútil; lebo tak bol naložil kráľ všet­kým správ­com svoj­ho domu, aby urobili každému podľa toho, jako sa ktorému bude ľúbiť.


Verš v kontexte

7 A nápoj podávali v zlatých nádobách, a to v nádobách iných a iných, a kráľov­ského vína hoj­ne, podľa kráľovej veľkej možnosti. 8 Ale sa pilo podľa nariadenia: ni­kto nenútil; lebo tak bol naložil kráľ všet­kým správ­com svoj­ho domu, aby urobili každému podľa toho, jako sa ktorému bude ľúbiť. 9 I kráľov­ná Vas­ta spravila hos­tinu ženám v kráľov­skom dome, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­verovi.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale sa pilo podľa nariadenia: ni­kto nenútil; lebo tak bol naložil kráľ všet­kým správ­com svoj­ho domu, aby urobili každému podľa toho, jako sa ktorému bude ľúbiť.

Evanjelický

8 Popíjalo sa podľa pravid­la, ni­kto ne­mal byť nútený, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie.

Ekumenický

8 Popíjali podľa po­kynu, že ni­koho ne­možno nútiť, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie.

Bible21

8 Dle nařízení se pilo bez ome­zení; král naří­dil všem dvorním služebníkům, ať každého ob­s­luhují, co hrdlo ráčí.

RoháčekEster1,8