RoháčekEfezským5,6

Efezským 5:6

Nech vás ni­kto ne­zvodí prázd­nymi rečami, lebo pre také veci pri­chádza hnev Boží na synov ne­pos­lušnos­ti.


Verš v kontexte

5 Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha. 6 Nech vás ni­kto ne­zvodí prázd­nymi rečami, lebo pre také veci pri­chádza hnev Boží na synov ne­pos­lušnos­ti. 7 Teda nebuďte ich spolu­účast­ník­mi.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Nech vás ni­kto ne­zvodí prázd­nymi rečami, lebo pre také veci pri­chádza hnev Boží na synov ne­pos­lušnos­ti.

Evanjelický

6 Ni­kto nech vás ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo pre toto pri­chádza hnev Boží na ne­pos­lušných synov.

Ekumenický

6 Nech vás ni­kto ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo na ne­pos­lušných synov za to pri­chádza Boží hnev.

Bible21

6 Niko­ho nenech­te, aby vás kla­mal prázdný­mi řeč­mi, ne­boť kvů­li těm­to věcem při­chází na ne­po­s­lušné lidi Boží hněv.