Roháček5. Mojžišova7,19

5. Mojžišova 7:19

Deuteronomium

na tie veliké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie zá­zraky a tú presilnú ruku a to vy­streté rameno, ktorým ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Bôh. Tak učiní Hos­podin, tvoj Bôh, všet­kým národom, ktorých by si sa ty bál.


Verš v kontexte

18 Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, fara­onovi, a všet­kým Egypťanom. 19 na tie veliké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie zá­zraky a tú presilnú ruku a to vy­streté rameno, ktorým ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Bôh. Tak učiní Hos­podin, tvoj Bôh, všet­kým národom, ktorých by si sa ty bál. 20 Ba ešte len aj sršne pošle Hos­podin, tvoj Bôh, na nich, do­kiaľ len nezahynú aj tí, ktorí po­zos­tali, a ktorí sa skryli pred tebou.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 na tie veliké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie zá­zraky a tú presilnú ruku a to vy­streté rameno, ktorým ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Bôh. Tak učiní Hos­podin, tvoj Bôh, všet­kým národom, ktorých by si sa ty bál.

Evanjelický

19 a na veľké skúšky, ktoré si videl na vlast­né oči, na znamenia a zá­zraky, na sil­nú ruku a vy­streté rameno, ktorými ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Boh. Tak urobí Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom, ktorých sa bojíš.

Ekumenický

19 na veľké skúšky, ktoré si videl na vlast­né oči, na znamenia a divy, na moc­nú ruku a vy­streté rameno, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Boh. Tak urobí Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom, ktorých sa obávaš.

Bible21

19 Vzpo­meň si na ve­liké zkoušky, které jsi vi­děl na vlastní oči, na zna­mení a divy, na mo­cnou ruku a vztaženou paži, jíž tě Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­ve­dl. Tak­to Hos­po­din, tvůj Bůh, naloží se vše­mi náro­dy, jichž se obáváš.