Roháček5. Mojžišova7,20

5. Mojžišova 7:20

Deuteronomium

Ba ešte len aj sršne pošle Hos­podin, tvoj Bôh, na nich, do­kiaľ len nezahynú aj tí, ktorí po­zos­tali, a ktorí sa skryli pred tebou.


Verš v kontexte

19 na tie veliké zkúšky, ktoré videly tvoje oči, tie znamenia a tie zá­zraky a tú presilnú ruku a to vy­streté rameno, ktorým ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Bôh. Tak učiní Hos­podin, tvoj Bôh, všet­kým národom, ktorých by si sa ty bál. 20 Ba ešte len aj sršne pošle Hos­podin, tvoj Bôh, na nich, do­kiaľ len nezahynú aj tí, ktorí po­zos­tali, a ktorí sa skryli pred tebou. 21 Ne­tras sa pred nimi, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je v tvojom strede, sil­ný Bôh veľký a strašný.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 Ba ešte len aj sršne pošle Hos­podin, tvoj Bôh, na nich, do­kiaľ len nezahynú aj tí, ktorí po­zos­tali, a ktorí sa skryli pred tebou.

Evanjelický

20 I sršne pošle Hos­podin, tvoj Boh, proti nim, kým nezahynú tí, ktorí zo­stali a skryli sa pred tebou.

Ekumenický

20 Aj sršne pošle Hos­podin, tvoj Boh na nich, kým ne­vyhynú tí, čo zo­stali a ukryli sa pred tebou.

Bible21

20 Hos­po­din, tvůj Bůh, na ně pošle i sršně, dokud ne­za­hyne i po­slední z těch, kdo se před te­bou skry­li.