Roháček5. Mojžišova7,10

5. Mojžišova 7:10

Deuteronomium

a ktorý od­pláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tvári tak, aby ho za­hubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári mu za­platí.


Verš v kontexte

9 A budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je Bôh a že je silný Bôh ver­ný, ktorý os­tríha sm­luvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí os­tríhajú jeho pri­kázania, do tisíceho po­kolenia 10 a ktorý od­pláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tvári tak, aby ho za­hubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári mu za­platí. 11 Pre­to budeš os­tríhať pri­kázanie, ustanovenia a súdy, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, aby si ich činil.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 a ktorý od­pláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tvári tak, aby ho za­hubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári mu za­platí.

Evanjelický

10 a ktorý bez­pro­stred­ne od­pláca tomu, kto Ho nenávidí, aby ho zničil; nebude zhovievavý k tomu, kto Ho nenávidí, ale bez­pro­stred­ne od­platí.

Ekumenický

10 Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo od­pláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu od­platí.

Bible21

10 Těm, kdo jej nenávi­dí, však odplácí osobně, aby je vyhubil. Nebude váhat – to­mu, kdo jej nenávidí, odplatí osobně.