Roháček5. Mojžišova7,9

5. Mojžišova 7:9

Deuteronomium

A budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je Bôh a že je silný Bôh ver­ný, ktorý os­tríha sm­luvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí os­tríhajú jeho pri­kázania, do tisíceho po­kolenia


Verš v kontexte

8 Ale pre­to, že vás miloval Hos­podin a že za­choval prísahu, ktorú pri­sahal vašim ot­com, vy­viedol vás Hos­podin sil­nou rukou a vy­slobodil ťa z domu sluhov, z ruky fara­ona, egypt­ského kráľa. 9 A budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je Bôh a že je silný Bôh ver­ný, ktorý os­tríha sm­luvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí os­tríhajú jeho pri­kázania, do tisíceho po­kolenia 10 a ktorý od­pláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tvári tak, aby ho za­hubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári mu za­platí.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 A budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je Bôh a že je silný Bôh ver­ný, ktorý os­tríha sm­luvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí os­tríhajú jeho pri­kázania, do tisíceho po­kolenia

Evanjelický

9 Vedz teda, že len Hos­podin, tvoj Boh, je Bohom; ver­ný Boh, ktorý do tisíceho po­kolenia za­chováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy za­chovávajú,

Ekumenický

9 Vedz teda, že len Hos­podin, tvoj Boh, je Boh, ver­ný Boh, ktorý do tisíceho po­kolenia za­chováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a za­chovávajú jeho pri­kázania.

Bible21

9 Věz te­dy, že Hos­po­din, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, za­chovávající smlou­vu a mi­lo­sr­den­ství do tisícího poko­lení těch, kdo jej mi­lu­jí a do­držují jeho přikázání.