Roháček5. Mojžišova6,10

5. Mojžišova 6:10

Deuteronomium

A bude, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, o ktorej pri­sahal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá tebe, mes­tá, veľké a krás­ne, ktorých si ne­staväl,


Verš v kontexte

9 na­píšeš si ich na po­d­voje svoj­ho domu a na svoje brány. 10 A bude, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, o ktorej pri­sahal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá tebe, mes­tá, veľké a krás­ne, ktorých si ne­staväl, 11 a domy, pl­né všet­kých dob­rých vecí, ktorých si ty nenaplnil, a vy­tesané cis­ter­ny, ktorých si ty nevytesal, vinice, oliv­nice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a na­sýtiš sa;

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A bude, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, o ktorej pri­sahal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá tebe, mes­tá, veľké a krás­ne, ktorých si ne­staväl,

Evanjelický

10 Keď ťa pri­vedie Hos­podin, tvoj Boh, do krajiny, ktorú prísahou tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi sľúbil dať tebe tak ako i veľké a pek­né mes­tá, ktoré si ty ne­staval,

Ekumenický

10 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ju dá a s ňou i veľké a dob­ré mes­tá, ktoré si ne­staval,

Bible21

10 Hos­po­din, tvůj Bůh, tě přive­de do země, kte­rou s přísahou za­s­lí­bil tvým ot­cům Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi. Dá ti v ní ve­liká a krásná měs­ta, která jsi ne­stavěl,