Roháček5. Mojžišova6,13

5. Mojžišova 6:13

Deuteronomium

Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš pri­sahať.


Verš v kontexte

12 vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov! 13 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš pri­sahať. 14 Ne­poj­dete za inými boh­mi, z bohov národov, ktoré vôkol vás.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš pri­sahať.

Evanjelický

13 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno pri­sahaj!

Ekumenický

13 Hos­podina, svoj­ho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno pri­sahaj!

Bible21

13 Hos­po­di­na, svého Bo­ha, bu­deš ctít, jemu bu­deš sloužit a při jeho jménu bu­deš přísahat.