Roháček5. Mojžišova3,7

5. Mojžišova 3:7

Deuteronomium

A všetok dobytok a korisť miest po­brali sme sebe za plen.


Verš v kontexte

6 Zariek­nuc ich na záhubu vyhladili sme ich tak, ako sme učinili Síchonovi, kráľovi Chešbona, za­hladiac, za­rečené, všet­ky tie mes­tá, mužov, ženy i deti. 7 A všetok dobytok a korisť miest po­brali sme sebe za plen. 8 Tedy toho času sme vzali zem z ruky dvoch amorej­ských kráľov, ktorí v­lád­li za Jor­dánom od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon,

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A všetok dobytok a korisť miest po­brali sme sebe za plen.

Evanjelický

7 Všetok dobytok a korisť z miest sme zhabali.

Ekumenický

7 Všetok dobytok a korisť z miest sme si zo­brali.

Bible21

7 Vše­chen do­by­tek a kořist z těch měst jsme si pak ro­ze­b­ra­li.