Roháček5. Mojžišova3,8

5. Mojžišova 3:8

Deuteronomium

Tedy toho času sme vzali zem z ruky dvoch amorej­ských kráľov, ktorí v­lád­li za Jor­dánom od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon,


Verš v kontexte

7 A všetok dobytok a korisť miest po­brali sme sebe za plen. 8 Tedy toho času sme vzali zem z ruky dvoch amorej­ských kráľov, ktorí v­lád­li za Jor­dánom od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon, 9 - Sidon­ci volajú Her­mon Siri­on, a Amoreji ho volajú Senír -

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Tedy toho času sme vzali zem z ruky dvoch amorej­ských kráľov, ktorí v­lád­li za Jor­dánom od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon,

Evanjelický

8 V tom čase sme dvom amorej­ským kráľom, ktorí bývali za Jor­dánom, odňali krajinu od rieky Ar­nón až po vrch Cher­món -

Ekumenický

8 Tak sme v tom čase dvom amorej­ským kráľom, ktorí bývali za Jor­dánom, vzali krajinu od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món

Bible21

8 Tenkrát jsme obě­ma emo­rej­ským králům v Za­jordání ode­bra­li zem od po­toka Arnon až k hoře Her­mon.