Roháček5. Mojžišova3,15

5. Mojžišova 3:15

Deuteronomium

Machírovi som dal Gileád.


Verš v kontexte

14 Jair, syn Manas­sesov, vzal celú ob­lasť Ar­gób až po hranicu Gešúranov a Maacháťanov a na­zval tie k­raje po svojom mene, Bázan: Dediny Jai­rove, a tak sa volajú až do dnešného dňa. 15 Machírovi som dal Gileád. 16 A Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileáda, a to ob­lasť až po dolinu potoka Arnona, po stred tej doliny, a územie a tak až po po­tok Jab­bok, po územie synov Am­monových

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Machírovi som dal Gileád.

Evanjelický

15 Máchírovi som však dal Gileád.

Ekumenický

15 Makírovi som dal Gileád.

Bible21

15 Gi­leád jsem dal Machi­rovi.