Evanjelický5. Mojžišova3,15

5. Mojžišova 3:15

Deuteronomium

Máchírovi som však dal Gileád.


Verš v kontexte

14 Menaššeho syn Jáír za­bral celú ob­lasť Ar­góbu až po gešúr­ske a maachán­ské územie, to jest Bášán, a po­menoval tieto dediny podľa svoj­ho mena Chav­vót-Jáír, ako je to do­dnes. 15 Máchírovi som však dal Gileád. 16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileádu až po po­tok Ar­nón - stred údolia tvorí hranicu - a až po po­tok Jab­bók, hranicu Am­món­cov;

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Machírovi som dal Gileád.

Evanjelický

15 Máchírovi som však dal Gileád.

Ekumenický

15 Makírovi som dal Gileád.

Bible21

15 Gi­leád jsem dal Machi­rovi.