Roháček5. Mojžišova3,14

5. Mojžišova 3:14

Deuteronomium

Jair, syn Manas­sesov, vzal celú ob­lasť Ar­gób až po hranicu Gešúranov a Maacháťanov a na­zval tie k­raje po svojom mene, Bázan: Dediny Jai­rove, a tak sa volajú až do dnešného dňa.


Verš v kontexte

13 A ostatok Gileáda a celý Bázan, kráľov­stvo Ógovo, som dal polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho, celú ob­lasť Ar­gób, celý Bázan, ktorý sa volal zemou ob­rov. 14 Jair, syn Manas­sesov, vzal celú ob­lasť Ar­gób až po hranicu Gešúranov a Maacháťanov a na­zval tie k­raje po svojom mene, Bázan: Dediny Jai­rove, a tak sa volajú až do dnešného dňa. 15 Machírovi som dal Gileád.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Jair, syn Manas­sesov, vzal celú ob­lasť Ar­gób až po hranicu Gešúranov a Maacháťanov a na­zval tie k­raje po svojom mene, Bázan: Dediny Jai­rove, a tak sa volajú až do dnešného dňa.

Evanjelický

14 Menaššeho syn Jáír za­bral celú ob­lasť Ar­góbu až po gešúr­ske a maachán­ské územie, to jest Bášán, a po­menoval tieto dediny podľa svoj­ho mena Chav­vót-Jáír, ako je to do­dnes.

Ekumenický

14 Jaír, syn Menaššeho, za­bral celý kraj Ar­gób až po gešúr­ske a maakat­ské územie v Bášane a po­menoval ho podľa svoj­ho mena Jaírove dediny. Tak je to do­dnes.

Bible21

14 Ce­lého to­ho­to kraje až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí se zmo­cnil Mana­se­sův syn Jair. Ten po­jmenoval Bášan pod­le sebe Chavot-jair, Jai­rovy ves­nice, a tak se jmenuje až dodnes.)