Roháček5. Mojžišova26,6

5. Mojžišova 26:6

Deuteronomium

A Egypťania nám robili zle a trápili nás a uvalili na nás tvr­dú službu otrockú.


Verš v kontexte

5 A od­povieš a riek­neš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Môj otec bol Aramejec na zhynutí, ktorý od­išiel dolu do Egyp­ta po­hos­tínil tam zpr­vu iba v počte nie­koľko málo duší a stal sa tam veľkým národom moc­ným a mnohým čo do počtu. 6 A Egypťania nám robili zle a trápili nás a uvalili na nás tvr­dú službu otrockú. 7 A keď sme kričali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov, Hos­podin uslyšal náš hlas, videl naše trápenie, našu úmor­nú prácu a náš útisk.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

6 A Egypťania nám robili zle a trápili nás a uvalili na nás tvr­dú službu otrockú.

Evanjelický

6 Ale Egypťania s nami zle na­kladali, trápili nás a uvalili na nás ťažkú ot­roc­kú službu.

Ekumenický

6 Egypťania však s nami zle za­ob­chádzali, trýz­nili nás a kruto zo­tročovali.

Bible21

6 Egypťané nás ale trápi­li, utis­kova­li a drti­li těžkou ro­bo­tou.