Ekumenický5. Mojžišova26,6

5. Mojžišova 26:6

Deuteronomium

Egypťania však s nami zle za­ob­chádzali, trýz­nili nás a kruto zo­tročovali.


Verš v kontexte

5 Ty však pred Hos­podinom, svojím Bohom, po­vieš: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zo­stúpil do Egyp­ta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, moc­ným a počet­ným národom. 6 Egypťania však s nami zle za­ob­chádzali, trýz­nili nás a kruto zo­tročovali. 7 Volali sme k Hospodinovi, Bohu našich ot­cov, Hos­podin nás vy­počul, po­zrel na naše poníženie, námahu a ú­tlak.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

6 A Egypťania nám robili zle a trápili nás a uvalili na nás tvr­dú službu otrockú.

Evanjelický

6 Ale Egypťania s nami zle na­kladali, trápili nás a uvalili na nás ťažkú ot­roc­kú službu.

Ekumenický

6 Egypťania však s nami zle za­ob­chádzali, trýz­nili nás a kruto zo­tročovali.

Bible21

6 Egypťané nás ale trápi­li, utis­kova­li a drti­li těžkou ro­bo­tou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček