Roháček5. Mojžišova25,10

5. Mojžišova 25:10

Deuteronomium

A bude sa volať v Iz­raelovi: Dom vy­zutého z obuvi.


Verš v kontexte

9 pri­stúpi k nemu jeho švag­riná-vdova pred očami starších, sozuje jeho obuv s jeho nohy a na­pľuje mu do tvári, od­povie a riek­ne: Tak sa urobí mužovi, ktorý nebuduje domu svoj­ho brata. 10 A bude sa volať v Iz­raelovi: Dom vy­zutého z obuvi. 11 Keby sa vadili mužovia spolu, druh s druhom, a keby pri­stúpila žena toho jed­ného, aby vy­trh­la svoj­ho muža z ruky toho, ktorý by ho bil, a vy­strela by svoju ruku a po­chytila ho za jeho úd han­by,

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

10 A bude sa volať v Iz­raelovi: Dom vy­zutého z obuvi.

Evanjelický

10 I bude sa volať v Iz­raeli: Dom zo­butého.

Ekumenický

10 V Izraeli sa bude volať: Dom vy­zutého.

Bible21

10 Jeho ro­di­na pak bude v Iz­rae­li známá pod jménem „Ro­di­na vy­zutého“.