Ekumenický5. Mojžišova25,10

5. Mojžišova 25:10

Deuteronomium

V Izraeli sa bude volať: Dom vy­zutého.


Verš v kontexte

9 pri­stúpi k nemu švag­riná, pred očami starších mu z nohy vez­me san­dál, na­pľuje mu do tváre a po­vie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý sa nech­ce po­starať svoj­mu bratovi o potomstvo. 10 V Izraeli sa bude volať: Dom vy­zutého. 11 Ak sa medzi sebou po­bijú dvaja muži, a ak žena jed­ného z nich chce vy­slobodiť svoj­ho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vy­strie ruku a chytí ho za prirodzenie,

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

10 A bude sa volať v Iz­raelovi: Dom vy­zutého z obuvi.

Evanjelický

10 I bude sa volať v Iz­raeli: Dom zo­butého.

Ekumenický

10 V Izraeli sa bude volať: Dom vy­zutého.

Bible21

10 Jeho ro­di­na pak bude v Iz­rae­li známá pod jménem „Ro­di­na vy­zutého“.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček