Roháček5. Mojžišova22,7

5. Mojžišova 22:7

Deuteronomium

Do­is­ta pus­tíš mat­ku a mladé si vez­meš, aby ti bolo dob­re, a aby si predĺžil s­voje dni.


Verš v kontexte

6 Keby sa na­hodilo vtáčie hniez­do pred tebou na ces­te, na jakom­koľvek strome alebo na zemi, v ktorom by boly mláďatá alebo vaj­cia, a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vez­meš mat­ky s mladými. 7 Do­is­ta pus­tíš mat­ku a mladé si vez­meš, aby ti bolo dob­re, a aby si predĺžil s­voje dni. 8 Keď vy­stavíš nový dom, spravíš záb­rad­lie na svojej streche dookola, aby si ne­uvalil krvi na svoj dom, keby spadol nie­kto s neho.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 Do­is­ta pus­tíš mat­ku a mladé si vez­meš, aby ti bolo dob­re, a aby si predĺžil s­voje dni.

Evanjelický

7 Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a aby si dlho žil!

Ekumenický

7 Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a dlho si žil.

Bible21

7 Mladé si smíš vzít, ale matku mu­síš pustit, aby se ti ve­dlo šťastně a byl jsi dlouho živ.