Roháček5. Mojžišova22,8

5. Mojžišova 22:8

Deuteronomium

Keď vy­stavíš nový dom, spravíš záb­rad­lie na svojej streche dookola, aby si ne­uvalil krvi na svoj dom, keby spadol nie­kto s neho.


Verš v kontexte

7 Do­is­ta pus­tíš mat­ku a mladé si vez­meš, aby ti bolo dob­re, a aby si predĺžil s­voje dni. 8 Keď vy­stavíš nový dom, spravíš záb­rad­lie na svojej streche dookola, aby si ne­uvalil krvi na svoj dom, keby spadol nie­kto s neho. 9 Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď vy­stavíš nový dom, spravíš záb­rad­lie na svojej streche dookola, aby si ne­uvalil krvi na svoj dom, keby spadol nie­kto s neho.

Evanjelický

8 Keď si po­stavíš nový dom, urob ohradu na nás­treší, aby si ne­uvalil na seba vinu za krv vo svojom dome, keby nie­kto spadol od­tiaľ.

Ekumenický

8 Keď si po­stavíš nový dom, urob na streche ohradu, aby si vo svojom dome ne­uvalil na seba krv­nú vinu, keby nie­kto z neho spadol.

Bible21

8 Když bu­deš stavět nový dům, udě­lej na střeše zábradlí. Kdy­by z ní to­tiž někdo spa­dl, uve­dl bys na svůj dům krev.