Evanjelický5. Mojžišova22,7

5. Mojžišova 22:7

Deuteronomium

Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a aby si dlho žil!


Verš v kontexte

6 Keby si ces­tou našiel pred sebou vtáčie hniez­do na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vaj­cami, a keby mat­ka sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vyber mat­ku i s mláďatami. 7 Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a aby si dlho žil! 8 Keď si po­stavíš nový dom, urob ohradu na nás­treší, aby si ne­uvalil na seba vinu za krv vo svojom dome, keby nie­kto spadol od­tiaľ.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 Do­is­ta pus­tíš mat­ku a mladé si vez­meš, aby ti bolo dob­re, a aby si predĺžil s­voje dni.

Evanjelický

7 Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a aby si dlho žil!

Ekumenický

7 Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a dlho si žil.

Bible21

7 Mladé si smíš vzít, ale matku mu­síš pustit, aby se ti ve­dlo šťastně a byl jsi dlouho živ.